O MNĚ

Domnívám se, že nejlepším životním učitelem je život sám. Školy a kurzy nám samozřejmě mohou předat obsáhlou strukturu informací, ale samotný ucelený přehled těchto vědomostí najdeme až po čisté praxi, tj. po odžití všech svých osobních pádů, zkoušek nebo i zdolaných vrcholů.

Můj příběh

Sama mám za sebou nemálo kotrmelců - od vztahu, ve kterém hrálo hlavní prim psychické násilí, přes depresivní stavy a úzkostné paniky, až po několikaměsíční psychospirituální krizi, při níž jsem se cítila jako vězeň ve vlastním fyzickém těle. Při pohledu do zpětného zrcátka však mohu říci, že mě všechny tyhle i další nejmenované události na cestě mého příběhu posunuly natolik vpřed, že jsem za ně dnes nesmírně vděčná. Díky nim totiž mohu dělat to, co dělám a ještě mě to naplňuje.

O svých nejhrůznějších pocitech a zážitcích jsem se většinou bála navenek mluvit, aby mě náhodou okolí nenazvalo bláznem zralým na cvokhaus. Zpětně si uvědomuji, že kdybych se mohla v době svého největšího dna svěřit do péče někomu, kdo přesně ví, jak mi je, kdo mi nabídne náruč a nebude mi do procesu zasahovat ,,chytrými,, radami či dokonce medikací, mohlo to pro mě být o trochu snazší. V té době jsem ale o nějaké laskavé psychoterapii, vedené aktivní imaginaci, kraniosakrální biodynamice či práci s energiemi těla a harmonizačních masážích neměla ani páru.

Naštěstí jsem tenkrát v těchto stavech ve správný čas (jak už to tak bývá) pro sebe nalezla jinou záchranu... Pomyslnou vývrtkou, která odšpuntovala moje vnitřní bolístky, a díky které se pak mohly v mém životě dít události přispívající k dalším a nekončícím léčebným procesům, byly a stále jsou šamanské rituály s rostlinnými medicínami. Následná katarze byla natolik úlevná, že jsem se téměř ani nechtěla vrátit do běžné reality zde ve hmotě. Navíc mi byl ukázán zcela jiný vnitřní pohled na bytí a zároveň se otevřelo vnímání jemnohmotných energií. Chtěla jsem díky tomu pak i znát všechny spojitosti mezi tělem a myslí; mezi emočním rozpoložením a programy z dětství; mezi energiemi a duší, a tak jsem i měla velkou chuť se s tím vším učit pracovat. 

Dalším velkým milníkem, který vlastně ještě předcházel výše zmíněné ceremonie, bylo cestování po různých zemích světa a především pak pobyt na Bali. Zde jsem se dozvěděla mnoho zajímavého o ženské a mužské polaritě. Tahle obsáhlá problematika mě zaujala natolik, že jsem se jejímu zkoumání věnovala několik let. Posléze to bylo i odborné studium posvátné sexuality, vč. jejího vlivu na naše chování. Samozřejmě tím vším vyvstávaly nejrůznější otázky a aha momenty i pro mne samotnou, díky kterým se vyplavovala na povrch osobní zraněníčka a mohlo se tak na této úrovni léčit dosud nepoléčené. Následné učení o tantrické nauce mě dovedlo až k vytvoření úspěšného projektu Yannis.cz, v jehož rámci jsem své zkušenosti a poznatky sdílela na veřejných akcích, prostřednictvím blogu, při osobních konzultacích nebo na terapiích vaginálního mapování pro ženy i na samotných masážích. 

A jedu dál

Hlavním důvodem, proč jsem od tohoto původního plánu ukazovat lidem cestu jen přes léčení sexuality a pudovost upustila, bylo především to, že jsem k této praxi přidala ještě ucelenější holistický náhled. Tak jako celostní, jinak řečeno také funkční, medicína pohlíží (nejen) na zdraví člověka ze širší perspektivy, tak i já jsem převzala podobný koncept. Výrazně mi k tomuto posunu pomohlo studium naturopatie a psychologie na VŠ, kurzy hypnoterapie, psychosomatiky a dokonce i covid pandemie... Při všech těch dlouhých lockdownech jsem totiž měla dostatek času, ticha a prostoru pro utříbení si dalších svých záměrů. Musela jsem se zastavit, tím i uvnitřnit a naslouchat ještě více hlasu svého srdce. Byla jsem tak konečně svou duší upozorněna na držení starých a pro mě škodlivých dogmat, jako například konzumace určitého jídla nebo setrvávání v toxických vztazích či dokonce nepřijetí některých částí mě samotné. 

V naší společnosti je bohužel bezpečnější nasazovat si různé masky a hrát happy-free-cool role, tj. tolik se nenosí, když někdo veřejně mluví (píše) o svých temných stránkách, i když je máme všichni! Proto chci tenhle deklarující fenomén svým popsaným příběhem alespoň trochu zbortit. Stejně totiž jako 99% z vás, i já jsem stále na cestě, při které pomalu odlupuji pomyslné slupky osobnosti v podobě nefunkčních schémat a zarytých přesvědčení mého podvědomí. Jsem také člověk, proto se i u mě objevují dny pod psa (a je to naprosto v pořádku). A rozhodně nemám vše zpracované. Kdybych totiž měla, byla bych nejspíš osvícená a tím bych nepotřebovala žít v této naší realitě se všemi zkouškami.

Dle mých přátel jsem společenská, někdy zábavná a zároveň klidná osobnost. Širší okolí mě považuje za mírného člověka, jenž má dar aktivního naslouchání. Moji klienti o mně většinou hovoří jako o empatické vzdělané ženě, která direktivně nezasahuje do jejich procesu léčení, ale zároveň umí jemně poukázat na možnosti cest.

Nepomohu vám projít pomyslnými dveřmi k vyléčení vaší duše, to musíte udělat jen vy sami! Mohu vám ale pomoci je najít a doprovodit vás k nim. A tak pokud s vámi něco z výše napsaného zarezonovalo nebo si jen chcete užít svou chvíli relaxace při masáži, neváhejte a ozvěte se - kontakt zde.

Dovolte si to, co si v nitru sebe dovolit chcete.

Jana Deborah V.

© 2021 Jana Velíšková. Všechna práva na krásný život s vděčností a podporou otevřena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!